Example title

За контакти: 0882 877 739

Даниела Маркова

Проф. Даниела Маркова е художник, преподавател в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, с научни интереси в областта на теорията на изобразителното изкуство и неговите терапевтични възможности. Работи в областта на живописта, рисунката и декоративното изкуство. Участвува в национални и международни изложби, като има две самостоятелни изложби. Член е на Дружеството на Пловдивските художници.

Категории

Картина "Птици над града"
ОТКУПЕНА
Картината е част от КОЛЕДНА ИЗЛОЖБА 2021 .
250,00 лв.
ОТКУПЕНА
Картина "Двама"
ОТКУПЕНА
Картината е част от КОЛЕДНА ИЗЛОЖБА 2021 .
250,00 лв.
ОТКУПЕНА

Даниела Маркова

Проф. Даниела Маркова е художник, преподавател в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, с научни интереси в областта на теорията на изобразителното изкуство и неговите терапевтични възможности. Работи в областта на живописта, рисунката и декоративното изкуство. Участвува в национални и международни изложби, като има две самостоятелни изложби. Член е на Дружеството на Пловдивските художници.