Example title

За контакти: 0882 877 739

Политика за поверителност

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДРУЖЕСТВОТО, КОЕТО ОБРАБОТВА ДАННИТЕ ВИ

Наименование: ГАЛЕРИЯ АРТИСТИКА ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 206437051

Седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив, ул. Чернишевски 18, ет. 2

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. Чернишевски 18, ет. 2

Телефон: +359 882 87 77 39

E-mail: [email protected]

Уебсайт: http://artistica.bg

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Телефон: +359 2 915 35 18

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

ГАЛЕРИЯ АРТИСТИКА ЕООД (наричано по-долу за краткост „Администратор„) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката на личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

“Бисквитките” са малки файлове с данни, които се запазват на браузъра на вашия компютър или на други устройства (като смартфон или таблет) докато разглеждате нашия уебсайт. Те се използват, за да “запомнят”, когато компютърът или устройството Ви имат достъп до нашия уебсайт. Бисквитките са от съществено значение за ефективното функциониране на нашия уеб сайт и спомагат при пазаруването ви от нас онлайн. Те се използват и за приспособяване на продуктите и услугите, предлагани и рекламирани на Вас, както на нашия уеб сайт, така и на други места.

Разгледайте различните типове бисквитки:

 • Абсолютно необходими бисквитки – Тези бисквитки са необходими за функционирането на уебсайта и не могат да бъдат изключени в нашите системи. Те обикновено се задействат единствено като отговор на действия от Ваша страна относно заявка за услуги, например настройване на вашите предпочитания за поверителност, влизане или попълване на формуляри. Без тези бисквитки някои части от нашия сайт или заявената услуга няма да бъде възможно да бъдат предоставяни.
 • Аналитични бисквитки – това са бисквитки, които ни позволяват да броим посещения и източници на трафик, така че да измерваме и подобряваме ефективността на нашия уебсайт. Те ни помагат да разбираме кои страници са най-много и най-малко популярни и да виждаме как посетителите се придвижват из сайта. Тези бисквитки не събират информация, която може да Ви идентифицира.
 • Функционални бисквитки – Тези бисквитки ни позволяват да Ви предоставяме подобрена функционалност и персонализиране, включително запомняне на избори на потребители, предпочитан език или местоположение. Тези „бисквитки“ не събират информация, която може да Ви идентифицира. Ако не разрешите тези бисквитки, някои или всички тези услуги няма да функционират правилно.
 • Рекламиращи бисквитки – Тези бисквитки могат да бъдат задействани от нас или нашите рекламни партньори. Те могат да се използват за изграждане на профил на вашите интереси и да Ви показват подходящи реклами на други сайтове. Това са динамични бисквитки на Facebook и Google. Те не съхраняват лична информация, която Ви идентифицира пряко, но са базирани на уникално идентифициране на вашия браузър и интернет устройство. Ако не разрешите тези бисквитки, все още ще виждате реклами, но вероятно те няма да са толкова интересни за Вас.
  Рекламиращите бисквитки на трети страни, които използваме:
  • Google Analytics – за да генерираме статистика за трафика и източниците на трафик. Периода, за който съхраняваме тези аналитични данни в Google Analytics, е 50 месеца.
  • Facebook – помага ни да проследяваме ефективността на рекламите ни в социалната мрежа. Събраните данни се използват за статистически цели и са анонимни. Въпреки това, данните от Facebook се съхраняват и обработват, така че има възможност за връзка към съответния потребителски профил и Facebook може да използва информацията за собствени рекламни цели, в съответствие с политиката за използване на данни на Facebook.
  • Google AdWords – използваме услугата за предоставяне на реклами в мрежата на Google.

Повече информация за бисквитките може да намерите на следните адреси:

policies.google.com/technologies/ads
www.youronlinechoices.com/bg/
www.allaboutcookies.org (съдържанието не е налично на български език)

СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, адрес, електронен и пощенски адрес, телефон. ГАЛЕРИЯ АРТИСТИКА ЕООД под никаква форма няма да събира Ваши лични данни, освен необходимите за извършване на действия по съответния уеб сайт, който посещавате.

ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ГАЛЕРИЯ АРТИСТИКА ЕООД ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта и организацията на превежданите занятия. ГАЛЕРИЯ АРТИСТИКА ЕООД няма право да продава или търгува с Вашите лични данни.

СИГУРНОСТ
Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване. 

ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 • Право на информираност: Настоящата Политика и Общи условия имат за цел да Ви информират подробно за обработването на Вашите лични във връзка с ползването на продукти и услуги на ГАЛЕРИЯ АРТИСТИКА ЕООД;
 • Право на достъп: Вие имате право да получите информация относно обработването на Вашите лични данни, достъп до тях и правата Ви във връзка с това;
 • Право на коригиране: Вие имате право на коригиране или допълване на Ваши лични данни, в случай че те са неточни или непълни;
 • Право на изтриване: Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите когато за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период от 2 години се съхраняват: информация за сключени договори; данните за изпращаните електронни съобщения по ЗЕДЕУУ.
 • Право на ограничаване във връзка с обработването на данните: Вие имате възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това и при наличие на правен спор между дружеството/организацията и физическо лице до неговото решаване и/или за установяването упражняването или защитата на правни претенции;
 • Право на преносимост на данните: при обработване в автоматизиран вариант данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Това право обхваща само данни, предоставени лично от Вас, като субект на данни, както и лични данни, генерирани и събрани в хода на отношенията ни с Вас.
 • Право на оттегляне на съгласие: По всяко време можете да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, на база дадено от Вас съгласие, като това не засяга законосъобразността на обработването до момента на оттеглянето на съгласието;
 • Право на ограничаване на обработването: при наличие на правен спор между дружеството/организацията и физическо лице до неговото решаване и/или за установяването упражняването или защитата на правни претенции;
 • Право на възражение: Вие имате право да възразите по отношение обработването на данни на базата на легитимен интерес. В случай на такова възражение ние ще разгледаме Вашето искане и, ако е основателно, ще го изпълним.
 • Право на жалба до надзорен орган: Надзорният орган в РБ е КЗЛД, с адрес в гр. София, 1592, бул. „Проф. Цв. Лазаров“ № 2.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ГАЛЕРИЯ АРТИСТИКА ЕООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица по никакъв друг начин, освен в описаните в тази политика на Общите условия,  по сключените договори и по предвидените в закона случаи.

ГАЛЕРИЯ АРТИСТИКА ЕООД предоставя получените във връзка с отношенията с Клиента и изпълнението на договор или търговското споразумение данни, само по предвидения в закона ред и само на:

– оторизираните публични органи /НАП, НОИ, МВР, съдебни органи и др./;

– на обработващи лични данни от негово име, като изпълнител по договор и то само по негово нареждане или възлагане /счетоводна къща, поддържащи информационни системи и бази данни, подизпълнители по договори във връзка с изпълнение предмета на договора или търговското споразумение/;

– обработващия плащането доставчик на платежни услуги (банка, PayPal, ePay),

– куриерската фирма, с която Ви доставяме покупката,

- КлаудКарт ООД, които са наш обработващ данни съгласно GDPR, и с които имаме съответния договор.

ИЗМЕНЕНИЯ ПО НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани в настоящата страница. Ръководството на ГАЛЕРИЯ АРТИСТИКА ЕООД си запазва правото да променя настоящата политика за защита на личните данни по всяко едно време, без това да противоречи на закона за защита на личните данни на Република България.